Status i saken om godkjenning av sidevognsykler

De senere årene har det blitt vanskeligere og vanskeligere å få godkjent sidevognsykler i Norge. Et sentralt spørsmål har vært kravet om å måtte framvise dokumentasjon fra motorsykkelprodusenten om vektgarantier for sidevognsykkelen - noe som er helt umulig. Før sommerferien ble NMCU enig med Vegdirektoratet om at saken best kan løses ved at Kjøretøyforskriften endres.

 

Tidligere i uken tok vi kontakt med Espen Andersson, saksbehandleren i Vegdirektoratet, for å få status i saken. Under finner du spørsmålene fra NMCU og svarene fra Espen Andersson:

 

NMCU: Omfatter forskriftsendringen andre områder enn hvem som skal få lov til å gi vektgarantier for sidevognsykler og hengerfester?

Vegdirektoratet: Høringen vil dreie seg om vektgaranti i forhold til sidevognmotorsykler og trike, og om dokumentasjon i forhold til tilhengerfeste på motorsykkel.

 

 

NMCU: Må forskriftsendringen ut på høring?

Vegdirektoratet: Ja

 

NMCU: Når blir saken sendt ut på høring, hvor lang er høringsfristen?

Vegdirektoratet: Vi regner med å sende ut høringen i løpet av et par uker (midten av oktober). Det er tre måneders høringsfrist på en sak som denne.

 

 

NMCU: NMCU er allerede høringsinstans i slike saker, men er det i tillegg mulig for Norsk Sidevogn Klubb å avgi eget høringssvar?

Vegdirektoratet: Alle som er interessert kan avgi høringssvar, også Norsk Sidevogn Klubb. Høringen vil bli lagt ut på www.vegvesen.no 

NMCU: Hva skjer når Vegdirektoratet har fått inn alle høringssvarene?

Vegdirektoratet: Alle høringssvarene blir gjennomgått, det blir laget en oppsummering og forskriftsteksten blir vedtatt ut fra dette. Dersom det kommer vektige argumenter imot en forskriftsendring kan det selvsagt være at den ikke blir noe av, men dette skjer kun unntaksvis.

 

 

NMCU: Når vil forskriftsendringen tidligst tre i kraft?

Vegdirektoratet: Tre måneders høringsfrist pluss oppsummering betyr at den tidligst kan tre i kraft 15. februar. Dette er noe senere enn vi hadde håpet, og vi ber om forståelse for at dette er en sak som ikke har kunnet ha topp prioritet i Vegdirektoratet og som derfor har blitt jobbet med innimellom og litt på "dugnad".

 

 

NMCU: Når forskriftsendringen er gyldig, vil Vegdirektoratet sende ut melding til trafikkstasjonene om hvordan forskriften skal tolkes, slik at det ikke er noen tvil om hvilke krav de som vil bygge sidevognsykkel skal forholde seg til?

Vegdirektoratet: Vi vil sørge for at regionvegkontorene og kontrollørene der får tilstrekkelig informasjon til å kunne behandle disse sakene på rett måte.

 

 

NMCU: Går det allerede nå an å si noe om hva hvilke forslag til løsninger Vegdirektoratet har landet på?

Vegdirektoratet: Vi ønsker ikke å gå for mye i detalj før høringen sendes ut, men det vil gå i retning av at totalvekt for sidevognmotorsykkel settes ut fra vektgarantier for motorsykkel og sidevogn i kombinasjon.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.