Still opp som bøssebærer 23. oktober!

Dette er den dagen i året hele landet går sammen om å støtte en god sak. Til sammen 100.000 bøssebærere når ut til 2 millioner husstander. Og det er bøssebærerne som samler inn de store midlene. Derfor oppfordres alle som kan, til å gå med bøsser søndag 23. oktober. Det tar to timer å gjøre en stor forskjell. Pengene fra årets aksjon vil gjøre en enorm forskjell, skriver Norsk Folkehjelp på sine aksjonssider. For bare 200 kroner kan 10 kvadratmeter ryddes fri for miner og klasebomber. I snitt samler hver bøssebærer inn 1.000,-.

For å melde deg som bøssebærer kan du gå inn på www.blimed.no


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.