Store forandringer i FEMA

Board of Directors (fv): Theo Klossner (CH) Director of Finance, Chris Hodder (UK) Director of Lobbying, Gerard Livett (UK) President, Maria Nordqvist (S) Director of Organisation, Morten Hansen (N) Director of Communication (foto: Wim Taal)Board of Directors (fv): Theo Klossner (CH) Director of Finance, Chris Hodder (UK) Director of Lobbying, Gerard Livett (UK) President, Maria Nordqvist (S) Director of Organisation, Morten Hansen (N) Director of Communication (foto: Wim Taal)FEMAs årsmøte besluttet at organisasjonen nå skal konsentrere alle sine ressurser på effektiv lobbying i Brussel og andre steder der avgjørelser som påvirker oss motorsyklister tas. Som mangeårig FEMA-medlem er NMCU svært fornøyd med årsmøtets beslutning.

 

En viktig årsak til at FEMA nå skjerper sitt fokus er EUs forslag til ny Framework Regulation (rammeforordning) for tohjulinger. I Kommisjonens utkast til nye regler er det igjen foreslått å forby at det kan gjøres endringer på motorsykkelen. Man vurderer også å innføre periodisk kontroll for MC og nok engang lurer det gamle forslaget om 100 hk grense i kulissene. NMCU-medlemmer vil kunne lese en fyldig artikkel om EUs Framework Regulation i februarnummeret av MC-bladet.

 

Beslutningen på årsmøtet førte også til omfattende endringer i FEMAs organisering. For å gjøre organisasjonen mer effektiv er den gamle styringsstrukturen skrotet til fordel for et lite og handlekraftig Board of Directors. Vi er stolte over at NMCUs generalsekretær, Morten Hansen, ble valgt inn som en av fire Directors i FEMAs styre.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.