Store prisforskjeller

NMCU ble tipset om at trafikkskolene opererer med store prisforskjeller for utvidelseskurset fra A2 til A. Vi gjorde et enkelt nettsøk og ble ærlig talt nokså forskrekket. Den trafikkskolen som forlangte mest i vår lille undersøkelse var nesten dobbelt så dyr som den billigste!

Utvidelseskurset har et eget kapittel i læreplanen for klasse A og i innledningen til dette kapittelet står det: «Sikkerhetskurs på veg er på minst 7 timer, hvorav minst 4 timer er praktisk øving. Minst 2 timer benyttes til bevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering. Undervisningen skal så langt det er mulig organiseres slik at kurset fremstår som en helhet for elevene. De praktiske øvingene gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen. Dette betinger at lærer benytter ledsagermotorsykkel og kommunikasjonsutstyr. Lærer kan maksimalt undervise 3 elever om gangen.» 

Kurset skal altså gjennomføres helt likt over hele landet og det er derfor ingen organisatorisk grunn til prisforskjellene. Kurskvalitet kan heller ikke anføres som grunn: Vi vet tilfeldigvis at den trafikkskolen som har lavest pris i undersøkelsen har noen av de absolutt dyktigste og mest progressive MC-lærerne i landet! 

Om du ønsker å utvide førerrett fra A2 til A er det mye penger å tjene på å sjekke prislisten til de ulike trafikkskolene i ditt distrikt. Du finner godkjente trafikkskoler på denne linken: http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Finn+godkjent+trafikkskole#/

Her er vår lille liste med eksempler på de store prisforskjellene (prisene er hentet fra trafikkskolenes egne prislister): 

Vito trafikkskole, Tromsø                                              kr. 6000

Fosen trafikkskole, Brekstad                                         kr. 5950           

Sande trafikkskole, Sande                                             kr. 5900

Førerkortsentralen, Bergen                                           kr. 5900

Centrum Trafikkskole, Bergen                                      kr. 5600

Bob trafikkskole, Moss                                                  kr. 5510

Trondheim trafikkskole, Trondheim                               kr. 5400

Wright trafikkskole, Asker                                              kr. 5360

Bedre trafikkskole, Nesodden                                        kr. 5250

Baltos bil og MC skole, Fåberg                                      kr. 5000

Kongsvinger og Smedtorp trafikkskole, Kongsvinger    kr. 4900

Aktiv trafikkskole, Kristiansund                                      kr. 4800

Svendsen trafikkskole, Oslo                                          kr. 4500

Tempo trafikkskole, Oslo                                               kr. 4500

Skagen trafikkskole, Stavanger                                     kr. 4400

AB trafikkskole, Bærum                                                 kr. 3200


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.