STORTINGSVALGET: Hvilke partier vil gjeninnføre wirerekkverk?

I 2006 innførte Samferdselsdepartementet i forbud mot videre bruk av wirerekkverk i Norge av hensyn til motorsyklistenes sikkerhet. I 2012 sendte Statens vegvesen ut en høring der man ønsket å gjeninnføre wirerekkverk. NMCU leverte et omfattende høringssvar der vi dokumenterte at wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk. Ved hjelp av vitenskapelige rapporter dokumenterte vi også at det ikke ville gi noen gevinster å gjeninnføre wirerekkverk – verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige. Er ditt parti enig med NMCU i at forbudet mot bruk av wirerekkverk i Norge bør opprettholdes? 

Sosialistisk Venstreparti: Ja, SV samarbeida med NMCU for å få forbudet innført, og vil opprettholde forbudet! 

Fremskrittspartiet: Ja. Vi kan ikke se grunner til å gjeninnføre dette, for motorsyklister, farlige rekkverket. Vi legger tvert i mot til grunn at det må satses mer på kantsikring på utsatte steder bl.a. med underskinne i svinger. 

Høyre: Ja. Blant annet basert på NMCUs dokumentasjon og erfaring fra nylig ulykke i nærheten av Liertoppen, hvor wirerekkverk ikke klarte å stoppe en bil fra å havne i motsatt kjørefelt.

Arbeiderpartiet: Vi har ikke tatt stilling til spørsmålet enda. Avgjørende for oss vil være fordeler og ulemper for trafikksikkerheten både for MC og for andre trafikanter. 

Venstre: Venstre mener trafikksikkerhet for alle, også motorsyklister, skal være i hovedfokus i vegpolitikken. Derfor finner vi økt bruk av wirerekkverk lite hensiktsmessig.  

Senterpartiet: Senterpartiet har ikke konkludert i denne saken ennå. Her må vi legge til grunn en vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få, i sær for motorsyklister som er en utsatt gruppe i denne saken. 

Kristelig folkeparti: KrF vil sette opp MC-vennlige underskinner på rekkverk i farlige svinger og sette i verk flere trafikksikkerhetstiltak også med tanke på motorsykler (nullvisjonsveier for MC). 

Rødt: Ja  

Så er det nok engang bevist at wirerekkverk er livsfarlig for motorsyklister - se oppslag i Budstikka

Tidligere har vi sett at wirerekkverk ikke stopper tunge kjøretøyer - se oppslag i Drammens Tidende

Wire stopper heller ikke personbiler - se oppslag i Romerikes Blad


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.