STORTINGSVALGET: Partienes holdning til nedleggelse av førerprøvesteder for MC?

Statens vegvesen har gitt signaler om at man ønsker å samle sensorkompetanse for MC på færre steder. Færre føreprøvesteder vil føre til urimelig lang reisevei, med urimelig stort tidsbruk, for folk som vil ta førerkort klasse A. Dessuten er det ikke utenkelig at trafikkskoler som sokner til trafikkstasjoner der tilbud om førerprøve klasse A blir lagt ned vil slutte å tilby motorsykkelopplæring. Det er heller ikke utenkelig at ventetiden ved de trafikkstasjonene som opprettholder tilbud om førerprøve klasse A vil bli urimelig lang på grunn av stort press. Dessuten vil de trafikkstasjonene som kvitter seg med sensorkapasitet på klasse A også miste viktig kompetanse på MC-sikkerhet. NMCU sier derfor et klart nei til at det ikke lenger skal være mulig å gjennomføre førerprøve klasse A på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner. Støtter ditt parti NMCUs krav om at dagens tilbud om førerprøve klasse A skal opprettholdes? 

Sosialistisk Venstreparti: Ja, også vi har ikke hørt signaler om nedleggelse. Derimot har vi jobbet for å kunne desentralisere noen tilbud med store avstander.

Fremskrittspartiet: Ja. FrP har tidligere bedt vurdert om også kjøreskoler som har kompetanse og sertifiseres for dette, kan utføre sensorfunksjonen, ikke ulikt systemet med at verksteder utfører PKK på bilparken for Statens vegvesen. 

Høyre: Dette har ikke Høyre tatt stilling til. 

Arbeiderpartiet: Vi har ikke tatt stilling til dette enda.

Venstre: Venstre har ikke tatt stilling til hvor ulike førerprøver skal kunne avlegges. 

Senterpartiet: Ja, vi vil ikke støtte en sentralisering av dagens tilbud om å gå opp til førerprøve klasse A. 

Kristelig folkeparti: Vi ser behovet, men vi vil vurdere dette ut fra hva som er mest hensiktsmessig. 

Rødt: Ja


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.