Svar på noen nærgående spørsmål om MC-sikkerhet

"Det er urettferdig at motorsyklister ikke blir tatt i fotobokser"!

Vi har vel alle blitt konfrontert med slike kraftfulle og noen ganger ganske fordomsfulle utsagn. I dokumentet Svar på noen nærgående spørsmål om MC-sikkerhet forsøker NMCU å forklare motorsyklistenes ståsted.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.