Svensk doktoravhandling sår tvil om wirerekkverk

Hawzheen Karims doktoravhandling bekrefter påstander vi motorsyklister lenge har vært alene om å hevde, nemlig at wirekkverk er dyrere enn alle andre typer rekkverk når vedlikholdskostnadene også tas med i regnestykket.

De fleste kjenner til at NMCU og de andre MC-organisasjonene i to tiår har hevdet at wirerekkverk er farlige for motorsyklister. Nå kommer Karim i sin rapport med en annen oppsiktsvekkende opplysning, nemlig at statistikken viser at wirerekkverk også skaper større problemer for personbiler enn andre typer rekkverk!

Den svenske trafikksikkerhetsdirektøren, Claes Tingvall, sier han er uenig i Karims konklusjoner fordi Karim bruker datagrunnlaget feil. Svensk Televisjon har imidlertid brakt på det rene at Karim har brukt nøyaktig samme tilnærming som Trafikverket selv bruker (!)

Her kan du selv se innslaget i SVTs Rapport


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.