Svensk samferdselsminister innviet MC-vennlig rekkverk

Den svenske samferdselsministeren, Catharina Elmsäter-Svärd, innvier MC-vennlig underskinne på kantrekkverkDen svenske samferdselsministeren, Catharina Elmsäter-Svärd, innvier MC-vennlig underskinne på kantrekkverkHer følger rapport fra SMC, vår svenske søsterorganisasjon: 

Idag invigdes en unik vägsträcka av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. För första gången har ett underglidningsskydd monterats på ett vägräcke i Sverige. Syftet är att minska risken för motorcyklister som krockar med räcket. Platsen för detta nya räcke är Svinningevägen i  Åkersberga. I en ytterkurva över en järvägsviadukt har underglidningsskydd monterats under ett vanligt w-balksräcke. Sista skruven i underglidningsskyddet drogs åt av Chatarina Elmsäter-Svärd. Liknande räckesskydd ska testas på tre platser i Sverige. De övriga platserna är Botkyrka kommun, i närheten av Café Rosenhill och Jönköpings kommun, en avfart vid trafikplats i Ljungarum. Där kommer andra typer av underglidningsskydd att testas och utvärderas innan Trafikverket beslutar  hur man ska gå vidare. 

- Oj va roligt det är att åka motorcykel, utbrast ministern när hon klev av efter en tur från Regeringskansliet till Åkersberga där invigningen hölls.  - Jag insåg idag när jag satt bakom Jesper på hans motorcykel att det är väldigt viktigt att alla trafikanter blir bättre på att titta i backspegeln, är uppmärksamma och att de visar hänsyn i trafiken. Ministern är glad över att det även i Sverige kommit upp räckesskydd som kan minska skaderisken för motorcyklister. Hon har tidigare besökt Spanien som kommit längst i arbetet med säkrare räcken för motorcyklister. Även SMC är förstås väldigt glada över detta. 

-  Det är en stor dag för svenska motorcyklister idag säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC. Vi har jobbat med räckesfrågan i 15 år, sedan de första vajerräckena monterades på svenska vägar. Nu hoppas vi verkligen att försöket faller väl ut och att vi slipper se räcken med fristående stolpar, i synnerhet i ytterkurvor, fortsätter han. -  Trafikverket är den viktigaste aktören då de beställer 90 % av alla räcken som sätts upp i Sverige.  Vid upphandling kan väghållaren ställa krav på säkerhet och robusthet.  Trafikverkets beslut påverkar alla som tillverkar och säljer räcken i Sverige. Försöket är ett steg i rätt riktning, förklarar Jesper. 

Se oppslag om saken på Rapport (nyhetene) i SVT


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.