Svenske motorsyklister raser mot hemmelig liste

Medlemmene i SMC, NMCUs søsterorganisasjon i Sverige, raser mot myndighetenes hemmelige liste med trafikksikkerhetstiltak som særbehandler motorsyklister negativt og krenker motorsyklisters integritet. Under SMCs årsmøte forrige helg krevde medlemmene at organisasjonen tar affære mot den hemmelige listen som har lekket ut til offentligheten de seneste dagene. 

Trafikverkets hemmelige liste inneholder 30 punkter med tiltak som skal sies å skulle øke MC-sikkerheten. Blant punktene finnes imidlertid tiltak som gir motorsyklister negativ særbehandling. Forslagene, som er utarbeidet av byråkrater, er ikke politisk forankret og strider mot svensk  lovgivning. Blant tiltakene på den hemmelig listen er innføring av en hastighetsregulator som begrenser toppfarten på motorsykler til 130 km/t. Trafikverket foreslår også at motorsyklisters førerkort skal inndras ved fartsovertredelser på 20 km/t. Det skal i tillegg innføres eieransvar ved fartsovertredelser, noe som strider mot svensk rettstradisjon, som klart sier at det er den som har begått en straffbar handling som skal straffes. Trafikverket vil også ha tilgang til opplysninger om forsikringsutbetalinger for motorsyklister, slik at de kan gjøre en vurdering av hvorvidt forsikringstakeren bør få beholde førerkortet eller ikke. 

I et åpent brev til Trafikverkets generaldirektør Lena Erixson hevder SMC, som har svært høy kompetanse på MC-sikkerhet, at all internasjonal forskning forteller at flere av de diskriminerende forslagene i Trafikverkets hemmelige liste ikke ville ha noen positiv effekt på motorsyklisters sikkerhet. 

Her kan du lese den hemmelige listen fra Trafikverket


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.