Tønsberg-saken ankes

Frifinnelsesdommen, som i prinsippet åpnet for gradert aktsomhet, vakte en storm av protester. Saken ble omtalt i ulike medier verden rundt og kravet om at dommen måttet ankes vokste.

 

Det ble opprettet en side på Facebook der folk som støttet dette kravet kunne melde seg inn. Siden fikk rask 6500 medlemmer. Også aktor i saken var krystallklar. I et intervju med NRK sa han man har akkurat den samme aktsomhetsplikten overfor motorsyklister som biler.

 

Nå har protestene vunnet fram. I et oppslag i Aftenposten 1. mai kommer det fra at saken kommer opp for Agder lagmannsrett i august i år.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.