Tar tilbake ansvaret

Oppslag i Vegen og vi nr. 3/10Oppslag i Vegen og vi nr. 3/10Etatsavisen Vegen og vi skriver at fra 1.september skal funksjonskontrakten for Vesterålen erstattes av en byggherrestyrt driftsmodell. Vegvesenansatte skal bestemme hva som skal gjøres, mens entreprenører skal gjøre jobben innenfor rammeavtaler.

 

– Denne modellen gir oss mulighet til å ta det ansvaret vi har for daglig drift og vedlikehold av vegnettet, sier Terje Solvoll, som leder Midt-Hålogaland fylkesavdeling. Dette er landets eneste fylkesavdeling som omfatter deler av to fylker, nemlig Troms og Nordland.

 

Solvoll er glad for beslutningen om å prøve ut en driftsform der Statens vegvesen igjen har reelt ansvar for forholdene på vegen: – Det er mulig at forholdene i 2002 var slik at det var nødvendig å innføre funksjonskontraktsystemet. Men nå trengs en korrigering. Det var å gå for langt å gi bort både arbeidet ute på veg og kontrollen med at arbeidet faktisk blir utført, sier Solvoll.

Dermed er Midt-Hålogaland fylkesavdeling på linje med NMCU, som i lang tid har hevdet at vegvedlikeholdet ble dårligere med konkurranseutsettingen i funksjonskontrakter. Og dette til tross for at Stortinget samtidig har økt bevillingene til vegvedlikehold betydelig.

 

Hele vitsen med konkurranseutsettingen av vegvedlikeholdet var at vi skulle få mer ut av hver krone. Nå viser det seg i stedet at utgiftene har økt med mer enn 40 % siden ordningen ble innført i 2003. Samtidig melder motorsyklistene om dårligere vedlikehold enn noensinne (!)

 

Det er å håpe at flere fylkesavdelinger gjør som Midt-Hålogaland og tar tilbake kontrollen med den livsviktige driften og vedlikeholdet av vegnettet.

 

Under kan du lese noe av det NMCU tidligere har uttalt om spørsmålet:

 

http://nmcu.org/h-ring-om-riksrevisjonens-kritikk-av-veivedlikeholdet

 

http://nmcu.org/riksrevisjonen-med-kraftig-kritikk-av-vegvedlikeholdet

 

http://arkiv.nmcu.org/nyheter/070605.html


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.