Teknisk tilstandsrapport

MC-bransjen bekrefter at man også i år viderefører tilbudet om tilstandsrapport på motorsykler. Så om man ikke selv har den nødvendige kompetansen til å vurdere den tekniske tilstanden på motorsykkelen, kan man kjøpe denne tjenesten hos autoriserte MC-verksteder som er godkjent av MC-importørenes forening (MCF).

Om man bestiller time hos et av verkstedene i MCFs forhandlernett vil en kompetent MC-mekaniker sjekke viktige punkter på sykkelen og skrive sine vurderinger inn i et særskilt utformet skjema. En slik tilstandsrapport er et verdidokument som kan følge motorsykkelen og gi en enkel, helhetlig vurdering av den tekniske tilstanden. Nyttig for eieren og nyttig for en eventuell kjøper av sykkelen. Skjemaet må være signert og påført autorisasjonsnummeret for at det skal være gyldig. 

I Norge blir det hvert år kjøpt og solgt mer enn 20.000 motorsykler mellom privatpersoner. Ved salg mellom privatpersoner er det ofte usikkerhet om motorsykkelens tekniske tilstand. En fersk tilstandsrapport vil gi trygghet for både selger og kjøper. Dette er ikke minst viktig om kjøper og selger bor på hver sin kant av landet.

Tilbudet om tilstandsrapport er gunstig priset hos alle autoriserte MCF forhandlere. Anbefalt pris er kun kr 750, og ved framvisning av gyldig medlemskort i NMCU vil man dessuten oppnå en rabatt pålydende kr 250. MCF-verkstedene vil utstede Tilstandsrapport på alle kjente motorsykkelmerker.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.