Trafikkskaddes forening saksøker staten

Staten har vedgått at norsk lov i perioden 1994 til 1. juli 2009 ikke har samsvart med Norges forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. Staten har erkjent erstatningsansvar for de som er blitt rammet i perioden 1. januar 2001 til 30. juni 2009, men nekter å ta ansvar for de som har blitt skadde og etterlatte, for eksempel etter fyllekjøring som har foregått i perioden 1994 - 2000.

 

- Det er fullstendig urimelig at uskyldige skal bære kostnaden for statens mangelfulle evne til å forstå de internasjonale avtaler man har forpliktet seg til, sier Per Oretorp i Landsforening for trafikkskadde (LTN).

 

LTN mener at man må kunne forvente det samme av staten som av oss enkeltmennesker, nemlig at vi er inneforståtte med innholdet i de juridiske avtaler vi inngår. Gjennom å ikke erkjenne erstatningssvar for individer som er skadet eller drept av grovt uaktsomme førere før 2001, fratar staten de rammede også muligheten til å en gang for alle bli ferdige med sine saker.

 

LTN oppfordrer alle som mener at de har uoppgjorte oppreisningskrav, enten det dreier seg om oppreisningserstatning tilkjent av domstol eller at man aldri fikk fremført krav om oppreisning, å melde seg inn i LTN slik at foreningen kan vurdere hvorvidt de innmeldte sakene kan omfattes av gruppesøksmålet.

 

NMCU antar at det også finnes motorsyklister blant de gruppene av trafikkskadde LTN henvender seg til.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.