Transportkomiteen med MC-vennlige merknader

Stortingets transportkomité har avgitt innstilling til Nasjonal transportplan 2010-2019. Samtlige partier har kommet med merknader som er helt i overensstemmelse med mange av NMCUs krav og innspill. Blant annet går man inn for at det skal settes opp MC-vennlige underskinner etter en opptrappingsplan.

Mest overraskende er vel kanskje likevel at et overveldende flertall på Stortinget støtter NMCUs forslag om å lage en Nasjonal Motorsykkelstrategi, slik man blant annet har gjort i Australia, Storbritannia, Spania og Sverige.

 

Her finner du regjeringspartienes, og et flertall av H, Krf, Ap, SV og Sp, sine merknader

 

Her finner du Fremskrittspartiets merknader

Her kan du lese hva MC24 skriver om saken


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.