Treffparkering for MC i Oslo er sikret for neste sesong!

Motorsyklistene er sikret plass i Spikersuppa i Oslo.Motorsyklistene er sikret plass i Spikersuppa i Oslo.Oslo Kommune ved Bymiljøetaten bekrefter tillatelse for Norsk Motorcykkel Union NMCU på vegne av motorsyklistene til gjennomføring av MC-samlinger i Roald Amundsens gate mellom Stortingsgata og Karl Johans gate. Tidspunkt for arrangementene er onsdager i tidsrommet 16.00 – 23.00 f.o.m. mars måned 2018 t.o.m. oktober måned 2018. Kjøring må begrenses til et minimum. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å kjøre eller parkere på gressarealer, kun kjørevei skal benyttes.

NMCU håper motorsyklistene griper muligheten og gjør treffplassen til et hyggelig sted å være, at vi overholder betingelsene og med letthet beholder treffparkeringen også i årene som kommer.

Her kan du lese vedtaket


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.