Troms: Innkalling til kretsårsmøte

Kretsleder Mary-Ann H. RikardsenKretsleder Mary-Ann H. RikardsenDato / Tid: Lørdag den 15. oktober 2016 kl. 15.00 - 18.00

Sted: Senjastua på Silsand

Årsmøtesaker i henhold til vedtekter.
Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet må være kretsstyret i hende to uker før møtet.

Kontakt: 
Kretsleder Mary-Ann H. Rikardsen
mhamsun(at)online.no
908 93 079


Velkommen!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.