Troms: MC-Forum har hatt høstmøte

Fylkessekretær i Troms, Silje LillebergFylkessekretær i Troms, Silje LillebergFra NMCUs fylkessekretær i Troms, Silje Lilleberg,  har vi fått denne rapporten fra MC-Forum Troms sitt høstmøte som ble avholdt den 12. oktober.
- Hovedfokuset på møtet var trafikksikkerhetsdagen i 2017 som er planlagt arrangert den 3. juni 2017 på Nord-Norsk Trafikksenter i Lenvik.
Arbeidsgruppen for trafikksikkerhetsdagen er satt sammen av representanter fra Statens vegvesen, både fra sør og nord i fylket, fylkessekretær, leder og nestleder i NMCU Troms krets og ledere fra NAF MC Tromsø og Harstad.

I møtet kom det i tillegg frem at Statens vegvesen ønsker å utvide MC-Forum med deltagere fra flere etater. Det jobbes også med å få Fylkeskommunen, som fortsatt er fraværende på møtene, på banen igjen.

Vi ser frem imot å få til et bra arrangement på trafikksikkerhetsdagen neste år og med engasjerte deltagere i arbeidsgruppen satser
vi på å få til kjørekurs og presentasjon av sikkerhetsutstyr mm.
                                                                                                       

Neste møte i planleggingen av trafikksikkerhetsdagen blir allerede 15. desember.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.