Trygg Trafikk presiserer

På et møte med NMCU kom direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk med noen verdifulle presiseringerPå et møte med NMCU kom direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk med noen verdifulle presiseringerNorge er et av de landene i verden der det er sikrest å kjøre motorsykkel. Dette er en utvikling som blant annet skyldes bevisste brukere, en ansvarlig bransje og vegmyndigheter som har opptrådt målbevisst og samarbeidsorientert. NMCU opplevde det derfor som underlig at Trygg Trafikk plutselig hadde lagt seg på en helt unødvendig konfrontasjonslinje som brøt med den vellykkede samarbeidslinjen. Se nyhetssak fra 25. januar.

Dette linjeskiftet harmonerte dessuten dårlig med de gode erfaringene NMCU har gjort som aktivt medlem i Trygg Trafikk gjennom mange år. Vi avtalte derfor et møte med ledelsen i Trygg Trafikk for å få svar på hvorfor organisasjonen nå plutselig flagget synspunkter som dels var nokså ekstreme, dels var fundert på feilaktige forutsetninger. Det ble et konstruktivt møte, og etterpå sa Kari Sandberg dette:

- Her har det nok gått litt fort i svingene. Jeg forstår at det er behov for noen oppklaringer og presiseringer. For det første: Trygg Trafikk er selvfølgelig klar over at alle lovlige trafikantgrupper i Norge omfattes av Nullvisjonen, også motorsyklister. Når det gjelder ATK (fotobokser) mener vi selvfølgelig ikke at det skal være ulike rettssikkerhetsregler for motorsyklister og bilførere. Trygg Trafikks standpunkt er imidlertid at man i framtiden bør vurdere en lovendring som gjør at fotografering av skiltet bak på alle kjøretøyer er tilstrekkelig for å identifisere en fartsovertreder. Når det gjelder obligatorisk etterutdanning av MC-førere er Trygg Trafikks standpunkt at det kan være hensiktsmessig å utsette en del av føreropplæringen til den ferske føreren har gjort noen erfaringer på egen motorsykkel, og så bearbeide disse erfaringene i en siste opplæringsdel. Det er dette vi legger i obligatorisk etterutdanning, en utsatt del av føreropplæringen. Til sist forteller analyser gjort av TØI at ungdom på lett MC har uakseptabelt høy risiko. Trygg Trafikk vil derfor at det skal settes i verk konkrete tiltak direkte rettet mot denne trafikantgruppa. Dersom slike tiltak viser seg ikke å virke, er vår mening at man må vurdere å heve aldersgrensen for lett MC til 18 år.

- NMCU er fornøyd med disse presiseringene. De gjør det mulig for oss å fortsette et samarbeid innenfor Trygg Trafikks nettverk. Vi er fortsatt ikke enig i alt som står i policydokumentet, men aksepterer at Trygg Trafikk mener ting fra et litt annet ståsted enn NMCU, sier NMCU leder Tor Arne Ljunggren i en kommentar.

Trygg Trafikks presiseringer vil etter hvert bli skrevet inn i policy dokumentet som ligger på Trygg Trafikks webside.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.