Ulykke med politimotorsyklist setter fart i rekkverksdebatten

Motorsykkelavdelingen i den franske Republikanske GardeMotorsykkelavdelingen i den franske Republikanske Garde30. september skjedde det en tragisk ulykke på A1, rett nord for Paris. En fransk politimann på motorsykkel ble drept etter at han mistet kontrollen over sykkelen, veltet og traff en ubeskyttet rekkverksstolpe. Politimannen var en dyktig fører som jobbet i motorsykkelkorpset til den Republikanske Garden, en eliteavdeling i politiet som jobber med eskortekjøring i høy hastighet.

Den omkomne og to kollegaer kjørte rekognosering i forbindelse med et oppdrag da de traff på et ekstrem glatt område på veien, sannsynligvis forårsaket av olje eller dieselsøl. To av tjenestemennene klarte å beholde kontrollen over syklene, til tross mens den tredje gikk overende. Han skled tvers over vegbanen, traff en av de eksponerte stålstolpene og ble drept øyeblikkelig. Rekkverket på denne strekningen av motorvei A1, en av hovedgjennomfartsårene i den franske hovedstaden, er ikke utstyrt med underskinner.

Denne tragiske ulykken, som skjedde med en ekstremt kompetent fører, viser at alle motorsyklister kan bli offer for en rekkverkstype som utelukkende er konstruert med tanke på personbiler. I Frankrike, som i flere andre europeiske land, eksisterer det retningslinjer for bruk av MC-vennlige underskinner, men disse retningslinjene gjelder kurver - ikke rettstrekninger som den denne ulykke skjedde på.

I Norge vil vi også få retningslinjer for bruk av slike underskinner. Vi må bare vente på at den ferdig reviderte Håndbok 231, Rekkverk og vegens sideområder, blir gjort gjeldende. Foreløpig har det gått ett år siden høringsrunden om revisjon av denne håndboka ble avsluttet …


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.