Ulykkesutviklingen i 2010

NMCU ble litt overrasket over den ekstremt korte horisonten media opererte med når de rapporterte om den uforklarlige ulykkestoppen for MC i juli i for. I våre kommentarer forsøkte vi å si at det ikke går an å trekke bastante konklusjoner av ulykkesbildet i én enkelt måned, men at ulykkestrender må sees på over tid.

I dag ble de offisielle ulykkestallen fra Statistisk sentralbyrå for 2010 offentliggjort, og når vi sammenlikner 2010-sesongen med 2009, ser vi at det har vært en liten nedgang i antall drepte og skadde på motorsykkel. Dermed kan vi nå med sikkerhet slå fast at den "voldsomme økingen i MC-ulykkene" som mediene rapporterte om i fjor sommer faktisk ikke har funnet sted.

SKADDE

      2000     2009      2010
lett MC       124       104
tung MC       418       405
til sammen        743      542       509
  

DREPTE

      2000      2009       2010
lett MC           8           2
tung MC         19         24
til sammen          40        27         26

Fra 2008 til 2009 økte antall drepte på lett MC fra 4 til 8 og både forskningsmiljø og myndigheter uttrykte bekymring og ville sette i verk restriktive tiltak. Vi advarte den gang mot å trekke forhastede slutninger. Når antallet drepte er så lavt vil vi alltid få forholdsvis store, naturlige variasjoner.

Som vi ser av tabellen over har det fra 2009 til 2010 vært en nedgang i antall drepte på lett MC fra 8 til 2. Dette er selvfølgelig gledelig, men vi benytter igjen anledningen til å si at dette antagelig bare er en naturlig variasjon, og at antall drepte til neste år like godt kan gå opp igjen.

Diagrammet under viser at risikoen fortsatt synker. I 1980 var 4,8% av alle norske motorsyklister innblandet i en ulykke. I 2010 var denne andelen sunket til 0,37%.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.