Undersøkelse om motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet

I fjor sommer klarte sensasjonsoppslag i media å skape et inntrykk av motorsyklister som en uansvarlig trafikantgruppe. Vi som kjører sykkel vet at dette er feil, men det hjelper lite å påstå at vi er sikkerhetsbevisste når vi ikke har undersøkelser som bekrefter påstanden. Derfor lanserer NMCU nå, i samarbeid med Trygg Trafikk, en nettbasert undersøkelse om motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet.

 

Svenske SMC gjorde en tilsvarende undersøkelse i fjor, og det er i stor grad denne spørreundersøkelsen vi nå ”kopierer” i Norge. Ved å gjennomføre den samme undersøkelsen i de to landene vil man få en grundig forståelse av hvordan motorsyklister tenker omkring trafikksikkerhet. Dermed vil man også få et bredere grunnlag for eventuelle tiltak.

 

Motorsyklister legger ned enormt mye penger i egen sikkerhet, og NMCU-leder Bent Ording er ikke overrasket over svarene man fikk i den svenske undersøkelsen, der det blant kom fram at et stort flertall har et svært bevisst forhold bruk av personlig sikkerhetsutstyr og tydelige holdninger mot det å kjøre i påvirket tilstand.

 

De tar rundt ti minutter å besvare spørsmålene i undersøkelsen, og Bent Ording håper at flest mulig motorsyklister tar seg tid til dette.

 

- Det er jo til de grader i vår egen interesse om også norske motorsyklister kan bli i stand til å dokumentere at vi faktisk har et svært bevisst forhold til egen sikkerhet, og da trenger vi oppdaterte og sikre data, avslutter NMCU-leder Bent Ording

 

Her finner du NMCU og Trygg Trafikks undersøkelse om motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.