Undersøkelse om nestenulykker blant motorsyklister

I månedene mai til og med juli 2009 gjennomførte den nordirske MC-organisasjonen Write to Ride en undersøkelse blant 257 motorsyklister i Irland (Nord og Sør) og Storbritannia (England, Skottland og Wales). Formålet med undersøkelsen var å finne ut om motorsyklistene hadde opplevd situasjoner der de trodde de skulle krasje og bli skadet, men der de likevel klarte å beholde kontrollen over motorsykkelen - såkalte nestenulykker (på engelsk; Near Miss).

Write to Ride sin forskningsmedarbeider, Elaine Hardy, uttaler: - Resultatene av undersøkelsen har identifisert at nestenulykker blant motorsyklister først og fremst er knyttet til situasjoner som kunne ført til kollisjoner med andre kjøretøyer. Dernest følger nestenulykker forårsaket av forhold i det fysiske veimiljøet.


En fokusgruppe bestående av ulike motorsykkeleksperter ble samlet for å diskutere undersøkelsen i forhold til mulige ulykkesforebyggende tiltak. Resultatene av undersøkelsen identifiserte situasjoner som er utbredt i nestenulykker med motorsykkel, mens fokusgruppa identifisert underliggende faktorer, slik som for eksempel variasjoner i opplæringen i de ulike landene og virkningene av MC-bransjens annonsering på motorsyklistenes atferd.


Trevor Baird fra Write to Ride sier: - Vi må ha med alle interessenter i det ulykkesforebyggende arbeidet, for eksempel erfarne motorsyklister, trafikklærer og kursinstruktører, fordi disse befinner seg i frontlinjen og har førstehånds kunnskap om hvorfor motorsyklister krasjer. Disse aktive og erfarne enkeltpersonene er i stand til å gi ekspertråd til myndighetene når det gjelder å for å finne gode løsninger for å redusere antall skadde og drepte på MC

 

Her kan du laste ned hele rapporten Near Miss Study of Motorcycles

 

Her kan du laste ned et sammendrag


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.