Underskinner montert ved Skaret i Buskerud

MC-Forum i Buskerud er glade for at det nå har kommet opp underskinner i SkaretMC-Forum i Buskerud er glade for at det nå har kommet opp underskinner i Skaret4. oktober i år møttes MC-Forum i Buskerud (Statens vegvesen og NMCU) i Skaret for å ta en titt på underskinnene fra Hallingplast som nå er montert på rekkverket i to yttersvinger på Fv285. En journalist fra Drammens Tidende var invitert med på befaringen. Underskinnene er finansiert ved hjelp av trafikksikkerhetsmidler, og de ble bestilt etter at MC-Forum i Buskerud hadde vært i Skaret på befaring i juni.

Dessverre somlet entreprenøren som hadde fått oppdraget, og arbeidet ble derfor først utført den siste uka i september. Det har vært én dødsulykke med MC i Buskerud år, og denne ulykka skjedde i august, nettopp i en av svingene hvor det var bestilt oppsetting av underskinne. MC-Forum kjenner ikke til hvordan denne ulykka skjedde, og kan derfor ikke si noe sikkert om underskinne ville kunne ha endret utfallet. Men medlemmene i MC-Forum mener at ulykken uansett peker på viktigheten av underskinner i slike kurver.

Det er ytterligere fire svinger i Skaret som utløser krav om underskinner i henhold til kriteriene Håndbok 231 om rekkverk. Men for å få disse på plass, i tillegg til underskinner i tilsvarende kurver andre steder i fylket, er det helt nødvendig at ledelsen i Statens vegvesen og Fylkeskommunen forstår viktigheten og setter av nødvendige midler i kommende års budsjetter. Midler til underskinner er en forutsetning for at Statens vegvesen skal kunne innfri sine forpliktelser i Avtale om trafikksikkerhet med NMCU.

Siden MC-Forum hadde tid og anledning kjørte man videre fra Skaret mot Kongsberg på E134. Ikke langt fra krysset ved Damåsen ligger det et grustak der det viser seg at lastebiler legger igjen grus i svingen på E134 ved avkjøringa til Fv286. I henhold til de nye retningslinjene for varsling er det her nylig satt opp skilt som varsler grus i vegbanen når du kommer fra Kongsberg. 

Det er nå satt opp permanent varsling om løs grus ved Damåsen på E134Det er nå satt opp permanent varsling om løs grus ved Damåsen på E134

Uten MC-Forum i Buskerud hadde det ikke blitt montert underskinner i Skaret og antagelig heller ikke vært satt opp MC-skilting der grus i veibanen er et permanent problem. MC-Forum er opprettet på NMCUs initiativ og det er godt å se at arbeidet i forumet nå begynner å gi resultater.

 Her kan du lese hva Drammens Tidende skriver om saken

 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.