Uoriginalt kjennemerke på motorsykkel

Senioringeniør Ivar Fjeldberg i VegdirektoratetSenioringeniør Ivar Fjeldberg i VegdirektoratetDet å fjerne originalskiltet og montere et såkalt "lite skilt" blir sett svært alvorlig på av myndighetene. Bøtene for å gjøre noe slikt har vært så høye som 12.000 kroner! Men ikke nok med det; forholdet har også blitt anmeldt til politiet som dokumentforfalskning. Med fellende dom i en slik sak havner man i strafferegisteret og vil for eksempel få problemer med å få visum til USA.

 

Det har også kommet signaler om forskjellsbehandling i slike saker, både hos Statens vegvesen og hos politiet. NMCU tok derfor kontakt med Vegdirektoratet, som er forskriftsmyndighet i saken, for å få klarlagt om de uhyre strenge reaksjonene er i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

 

Senioringeniør Ivar Fjeldberg hos Kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet bekrefter at det å bytte ut originalskiltet faktisk kan ses på som dokumentforfalskning. Fjeldberg sier til NMCU: - Det er kun ett kjennemerke (skilt) som er tillatt brukt på en motorsykkel og det er originalkjennemerket. Dette er å betrakte som et offisielt dokument. Originalkjennemerket har til og med vannmerke!

 

Så uansett hva som blir sagt på enkelte trafikkstasjoner: Det er helt forbudt å bytte ut originalskiltet. Motorsyklister som likevel gjør dette og blir tatt, må være forberedt på både høye bøter og tiltale.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.