Uten førerkort

Et nyhetsoppslag hos SVT forteller at fem av seks som døde i MC-ulykker i Vestre Gøtaland ikke hadde førerkort for motorsykkel. Dette fenomenet så man også i den norske undersøkelsen av dødsulykker på MC 2005-2009 der 20% kjørte uten førerkort. 

Det er viktig å ta høyde for dette fenomenet når man foreslår tiltak. Det hjelper nemlig fint lite å rette pekefingeren mot MC-kollektivet for å få bukt med uønsket atferd blant ikke-motorsyklister. NMCU har alltid hevdet at god føreropplæring er en helt nødvendig forutsetning for å kunne bli en sikker motorsyklist. Det er imidlertid et tankekors at det med nye EU-regler kan ha blitt såpass kronglete og kostbart å ta MC-førerkort at mange heller tar sjansen på å kjøre uten. 

Vi motorsyklister kan bidra ved å låse sykkelen skikkelig så den ikke blir stjålet av ikke-motorsyklister som vil ha seg en heisatur. Vi må også la være å låne bort sykkelen til kompiser som ikke har førerkort - uansett hvor mye de maser ...


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.