Utvalg går inn for uavhengig vegtilsyn

Første juledag 2006 raste 200 kubikkmeter stein ned fra taket i Hanekleivtunnelen i Vestfold. Ingen ble skadet i ulykken, men den påviste uklare og manglende ansvarsforhold i Statens vegvesen.

I etterkant av ulykken ble debatten om et nytt uavhengig vegtilsyn aktualisert. I april 2007 underskrev 10 av Trygg Trafikks medlemsorganisasjoner, deriblant NMCU, et brev til Samferdselsdepartementet. Her ble det påpekt at Statens vegvesen er kontrollinstans for vegutbygging, samtidig som vegvesenet også er eier, byggherre og bestiller. De 10 trafikantorganisasjonene mente dette talte for opprettelsen av et uavhengig vegtilsyn.

- Det er gledelig at utvalgets flertall nå har kommet til samme konklusjon, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk, som har representert trafikantorganisasjonene i det regjeringsoppnevnte utvalget.

Du laste ned og lese hele rapporten "På sikker veg"


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.