Uvanlig mye glatt asfalt

NMCU registrerer at motorsyklistene sender inn uvanlig mange meldinger om glatt asfalt denne sommeren. Det virker som om det på flere strekninger med nylagt asfalt har skjedd en feil i prosessen, slik at det såpeglatte bindemiddelet blir liggende på overflaten.

Senest på fredag i forrige uke veltet to motorsyklister på en slik strekning på Fv17 ved Steinkjer. Heldigvis ble det ikke personskader, men motorsykkelen ble selvfølgelig ødelagt. Strekningen var verken skiltet med glatt asfalt eller nedsatt hastighet, og nå sier motorsyklistene at Statens vegvesen eller entreprenøren må betale de materielle skadene.

Les mer om saken i Trønderavisa eller i Adresseavisa

Selv om det gikk bra med de to er dette i prinsippet en parallell til den såkalte Gjerdrum-saken. Statens vegvesen og entreprenørene har gode rutiner for å sikre et arbeidssted når det pågår arbeid der, men så fort det skal settes trafikk på strekningen ser det ut til at det mangler helt nødvendige risikovurderinger.

Hadde man gjort en slik risikovurdering på Fv17 etter asfaltjobben, og også tatt med tohjulinger i vurderingen, hadde man nok funnet ut at det ville ha vært lurt å skilte med glatt asfalt. Eller alternativt foretatt en lett strukturfres av de feltene der asfalteringen hadde gått galt.

I ettertid viste det seg at entreprenøren tok ansvar og betalte for alle skader på sykkel og kjøreutstyr. Se artikler i Trønderavisa og Adresseavisa. Det står respekt av en entreprenør som rydder opp etter seg når han har gjort en feil.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.