Vegmeldinger til 175

Noen ganger oppstår farlige forhold på det kommunale veinettet og da er det et problem at vegmeldingssentralen kun tar imot meldinger som gjelder riksveier og fylkesveier. Det er en nesten umulig oppgave for en MC-fører som står langs veien med mobiltelefon å finne fram til rett kommunal instans. NMCU ba derfor Statens vegvesen vurdere å utvide 175 til å gjelde alle offentlig veier - også de kommunale.

 

Det har Vegdirektoratet nå gjort og i et brev til NMCU, datert 25. juni i år, beklager direktoratet at man under de rådende organisasjonsmessige og økonomiske betingelsene ikke ser noen mulighet til å endre praksis, slik at vegmeldingstjenesten på telefon 175 også skal omfattes til å gjelde drifts- og vedlikeholdsmessige forhold på det kommunale vegnettet.

 

Her finner du NMCUs veifelleskjema


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.