Veifelleskjema

Her finner du NMCUs elektroniske veifelleskjema.
Husk å ringe 175 - Elektronisk veifelleskjema

 Veiledning:

1)Når du oppdager et forhold ved veien som åpenbart er farlig for sikkerheten til motorsyklistene, er det viktig at du melder fra så raskt som mulig, slik at veimyndighetene får anledning til å rette opp forholdet før det skjer en ulykke. Dette betyr at du først må ta fram mobilen og ringe vegtrafikksentralen på telefon 175 og deretter sende det elektroniske veifelleskjemaet så snart du har tilgang til Internett.
2)Når du har tilgang til Internett går du inn på NMCUs nettsted nmcu.org og fyller ut det elektroniske veifelleskjemaet. Det utfylte skjemaet går til Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, som så gir beskjed til rette vedkommende i det området der du oppdaget forholdet. Husk å oppgi så nøyaktig stedsangivelse som mulig.
3)Det går automatisk kopi av det utfylte skjemaet til NMCU-kontoret i Moss, der man fører logg over alle rapporterte veifeller

Som vanlig oppfordrer vi til kun å sende rapport om FARLIG vei – ikke dårlig vei. Hvis ikke blir det som å rope "ulv, ulv", og da vil man til slutt ikke lengre ta meldingene våre alvorlig.

  Elektronisk veifelleskjema


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.