Velg rett sted og rett tid

På den 2 mil lange Nürburg Ring banen i Tyskland kan man løse billett og kjøre alt man orker med en skiltsykkel (kaskoen gjelder selvfølgelig ikke).På den 2 mil lange Nürburg Ring banen i Tyskland kan man løse billett og kjøre alt man orker med en skiltsykkel (kaskoen gjelder selvfølgelig ikke).Ekstrematferdsulykkene utgjør mer enn 30% av alle dødsulykker med MC. I Statens vegvesens analyse av dødsulykker på MC er ekstrematferd definert som; kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring uten å ha MC-førerkort og kjøring i hastigheter langt over grensen for førerkortbeslag. Nasjonal transportplan har en svært høy ambisjon om å redusere antall drepte i trafikken til 100 innen 2023 - en halvering i forhold til i dag. Skal vi motorsyklister ha noen som helst mulighet for å bidra til denne reduksjonen, og dermed sikre vår egen framtid, må det blir langt færre ekstremulykker. Både de som er forårsaket av ikke-motorsyklist og de vi motorsyklister forårsaker selv.

 

Ikke-motorsyklister som dør i MC-ulykker

Av de mer enn 50 personene som omkom på grunn av ekstrematferd på motorsykkel 2005-2009 manglet hele 20% førerkort for MC, og mange hadde aldri eid en motorsykkel i sitt liv. Overraskende mange kjørte også i ruspåvirket tilstand, noe de aller fleste motorsyklister tar sterk avstand fra. Sånn sett kan mange av de som omkom på grunn av ekstrematferd ikke defineres som motorsyklister i den vanlige betydningen av ordet. Litt enkelt kan man si at de var ikke-motorsyklister som tilfeldigvis omkom i en motorsykkelulykke.

Hele 80% av de som omkom på grunn av ekstrematferd hadde også vist ekstrematferd på andre områder i livet og var registrert hos politiet med anmeldelser for vold, narkotika og vinningsforbrytelser. Disse funnene stemmer godt overens med det politiet tidligere har beskrevet i rapporten ”Hvem fortjener politiets oppmerksomhet?”.

Det er bare politiet som har mulighet og myndighet til å hindre at ikke-motorsyklister omkommer i MC-ulykker. Det kan de blant annet gjøre gjennom hyppigere ruskontroller og bedre kontrollmetoder for å redusere kjøring i alle typer rus. Det finnes også en lovhjemler som gir politiet mulighet for å ta beslag i et kjøretøy med begrunnelse i manglende edrulighet eller at kjøretøyet er brukt i kriminalitet. Dette gjelder også dersom et kjøretøy beviselig har blitt brukt i ekstrematferd på offentlig vei.

Det hadde blitt færre drepte og skadde i trafikken dersom politiet hadde gjennomført flere tiltak rettet direkte mot personer med ekstrematferd. I perioder i livet der disse personene er helt ”ute av vater” må de hindres i å kjøre bil og motorsykkel. Både for sin egen skyld og for andres skyld. Fulle rettigheter skal selvfølgelig tilbakeføres med en gang de har orden i livene sine igjen. I møter med UP har NMCU fått forsikringer om at man vil ha økt fokus på folk med ekstrem atferd i tiden framover.

Hva kan vi motorsyklister selv bidra med? Jo, vi kan være nøye med å låse syklene våre slik at de blir vanskeligere tilgjengelig for folk som vil stjele dem og bruke dem i farefull kjøring. Og vi kan la være å låne bort sykkelen til en kompis som ikke er i stand til å kjøre, samme hvor mye han maser. 

I Norge er det aldri langt til en øde, svingete veistrekning der man aldri vil klare å komme opp i gjeldende fartsgrtense på stedetI Norge er det aldri langt til en øde, svingete veistrekning der man aldri vil klare å komme opp i gjeldende fartsgrtense på stedet

 

Ekstrematferd i MC-miljøet

Det må imidlertid understrekes at flere som omkom på grunn av ekstrematferd også var motorsyklister som tilhørte det etablerte MC-miljøet. Det må vi motorsyklister ta et oppgjør med. Det er egentlig ganske enkelt: Ekstrematferd på offentlig vei er uakseptabelt og må opphøre. Samtidig er det slik at nesten alle motorsyklister innimellom har behov for å oppsøke mestringsopplevelser. Det er nok slik at vi nesten alle sammen er nødt til å erkjenne at, jo da, vi har nok innimellom levd ut vår ekstreme livsglede på motorsykkelen. Det er imidlertid ikke noe umoralsk i å ville kjenne på G-kreftene. Vi kan bare ikke fortsette å ta det ut i ekstremt hard kjøring på offentlig vei. Derfor må vi velge alternative arenaer der man helt lovlig, og med mindre fare for å skade seg selv eller andre, kan få gode mestringsopplevelser.

Ett alternativ er å kanalisere den ”ekstreme livsgleden” vekk fra offentlig vei og over på bane. Det er imidlertid ikke alle som vil begynne å kjøre roadracing eller motocross. Såkalte trackdays - banedager med skiltsykler - må derfor bli enklere og rimeligere. NMCU har allerede inngått et konstruktivt samarbeid med Norges Motorsportforbund (NMF) for å prøve å få på plass et eget regleverk for slike banedager, som jo er noe midt i mellom sport og kurs.

Om man ikke begynner med motorsykkelsport, eller vil kjører trackdays, må man være veldig nøye med å ”velge rett sted og rett tid”. Ønsker vi for eksempel å teste toppfarten på motorsyklene våre må vi ta oss bryet med dra til Tyskland og gjøre dette på en motorveistrekning med fri fart, på et tidspunkt når trafikken ikke er for tett. Eller kjøpe billett til den mer enn 2 mil lange Nürburg Ring banen, som er åpen for hastighetskjøring med registrerte motorsykler og biler. Om man her i Norge ønsker å kjøre ekstremt fort i asfalterte svinger, eller ekstremt fort på grus, må man velge å gjør det på lukkede motorbaner. Det funker ikke å kjøre ekstremt inspirert på offentlig vei fordi det bryter mot tanken om forutsigbarhet og samspill, noe vi motorsyklister jo er helt avhengige av at andre trafikanter etterlever (SE OSS problematikken). 

Om man ønsker å kjenne gleden ved å mestre svingteknikk på offentlig vei må man derfor ta seg bryet med å velge avsidesliggende veistrekninger som er så svingete at man aldri kommer i nærheten av gjeldende fartsgrense på stedet. Samtidig må man velge å gjøre dette på tidspunkter når man ikke bryter mot trafikkens regler om forutsigbarhet og samspill. Og skulle man på en slik søndag morratur ta igjen en lokal gubbe som er ute og lufter den gamle grå elghunden sin er det viktig at man sakker farten, kjører i en stor bue utenom og hilser.

Det finnes altså alternativer til det å kjøre ulovlig hardt og risikofylt på offentlig vei. Fordi ekstremulykkene utgjør en så stor del av de uopprettelige ulykkene med motorsykkel må vi snarest ta disse alternativene i bruk. Det handler egentlig bare om å velge rett sted og rett tid. 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.