Velkommen til NORGESTREFFET 2011

Kjære motorsyklist

Tiden for årets Norgestreff nærmer seg med stormskritt. Vi i arrangementskomiteen har gjennom ett og et halvt år hatt jevnlige møter og vi har hatt mange konstruktive diskusjoner rundt innholdet i NT 2011.

Hele tiden har vi minnet hverandre på at dette skal bli det beste NORGESTREFFET noen gang! Område, telt, mat, sanitær, musikk, fellestur, innmelding, markedsføring og organisering av treffet har vi fått kontrakter på og vaktlistene er så godt som ferdige.

Vaktlistene inneholder til sammen 430 vakter totalt over hele helgen, fordelt på 170 klubbmedlemmer og frivillige. Videre er det laget ROS (risiko- og sikkerhets analyse) og kommunen har innvilget skjenkebevilling for vårt arrangement. Vi har ivrige sponsorer og lokale næringsaktører har velvillig bidratt til NT 2011. Vi har et godt samarbeid både med Steinkjer kommune og Inderøy kommune som begge bidrar økonomisk til arrangementet.

Vi har hatt møter både med brannvesen og kommunen slik at vi har et godt samarbeid rundt det som foregår også i sentrum av Steinkjer. Politiet er også informert. Videre har vi et godt samarbeid med utleier av området og vi har gjennomført flere befaringer for å få til gode løsninger. Utleier har velvillig stilt seg åpen for at vi får gjøre tilpasninger på området om dette blir nødvendig.

Arrangementskomiteen vil berømme det gode samarbeidet mellom klubbene Koffer Itj MC og Steinkjer MC. Medlemmene i de respektive klubbene har bidratt med konstruktive innspill og løsninger. Enkeltmedlemmer har tatt initiativ og gjort en fremragende jobb. Det er spennende når to klubber arrangerer sammen, men dette har i vårt tilfelle vært en styrke. Det har i prosessen ført oss nærmere og vi har hatt stort utbytte av dette allerede.

Nå når treffet nærmer seg er det med stor glede, og litt skrekkblandet fryd, vi registrerer at det er enorm interesse for treffet. Vi har 25000 besøkende på vår hjemmeside og facebook-gruppen har allerede 1300 medlemmer.  Det er mange som henvender seg og sier de vil komme til NT 2011. Det er blitt kjent at det organiseres konvoier som møtes for å ankomme samlet både fra nord, sør og øst.

Vi føler at vi har fått gode omtaler både i blader og på MC-messa og ikke minst fra våre venner ute i det ganske land. Vi har også hatt et godt samarbeid med NMCU og de har hatt representant på møtene samt at hovedkontoret har fått referat fra alle møter. Når vi nå nærmer oss arrangementet er det bare for oss å glede seg til at så mange som mulig kommer for å oppleve denne pinsehelgen i vakre trønderske omgivelser med Norges midtpunkt like i nærheten.

Vi som arrangører gleder oss stort til å ta imot alle MC-venner fra hele vårt langstrakte land. Med et lite vers av Aasmund Olavsson Vinje ønsker vi alle motorsyklister hjertelig velkommen til årets NORGESTREFF i Steinkjer 9-13 juni!

Her ser eg fagre fjord og bygder
som mange gamle kjemper bar,
med mange slike store dygder,
at tidt me tru det gudar var.       
 

Masse hilsener fra

Koffer Itj MC og Steinkjer MC


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.