Vellykket FEMA konferanse

Morten Hansen fra NMCU presenterte Nullvisjonsveien for MC i Telemark (Foto: Wim Taal)Morten Hansen fra NMCU presenterte Nullvisjonsveien for MC i Telemark (Foto: Wim Taal)I samarbeid med EU-kommisjonen arrangerte FEMA i slutten av juni en stor internasjonal MC-konferanse i Brussel. I et 40-talls innlegg og presentasjoner diskuterte de mer enn 200 deltakerne alt fra infrastruktur til framtidens motorsykler. I de ulike panelene fantes beslutningsfattere, eksperter, bransjefolk og motorsyklister fra Europa, Canada og Australia. EU-kommisjonen mente slike dialogmøter er så viktige at man ville gjøre Brussel-konferansen til et årlig arrangement.

EU-kommisjonens bidrag var opprettelsen av ”European Motorcyclists’ Forum”, et slags europeisk MC-Råd. Direktør for EUs trafikksikkerhetsenhet, Isabel Kardacz, understreket betydningen av at beslutningsfattere samarbeider med motorsyklistenes egne organisasjoner og sammenfattet den første konferansedagen i følgende 5 punkter:

1. Statistikk må samles inn systematisk og gjøres tilgjengelig på en enhetlig måte i hele Europa

2. Utformingen av intelligente transportsystemer (ITS) må også ta hensyn til tohjulinger

3. EU må støtte kampanjer som bidrar til færre kollisjoner mellom biler og motorsykler

4. MC-organisasjonene bør kreve at nasjonale myndigheter innfører EUs infrastrukturkrav også på sekundærveinettet, der flest MC-ulykker skjer

5. MC-organisasjonene må kreve at MC inkluderes i nasjonale transportplaner og retningslinjer

Fra et norsk ståsted var det morsomt at veldig mange innlegg under konferansen refererte til OECD workshop’en på Lillehammer i 2008. Helt åpenbart at tiltakslisten fra denne workshop’en representerer en milepæl i MC-sikkerhetsdiskusjonen.

Azhar Hussein, mannen bak TTXGP og den elektriske superbiken Mavizen, holdt et uhyre interessant fordrag om framtidens motorsykler. Deltagerne fikk se en imponerende testkjøring av tre state-of-the-art elektriske racingsykler. Noen få heldige, deriblant norske Roger Dalsaune fra ATL, fikk til og med testkjøre Mavizen sykkelen, som er bygget rundt et rullende chassis fra en KTM RC8.

Video fra presentasjon og testkjøring av elektriske superbikesVideo fra presentasjon og testkjøring av elektriske superbikesTohjulingenes åpenbare fordeler i bytransport, en gjennomgang av forskningsprosjektet 2BeSafe, eksempler på infrastruktur tilpasset MC og håndfaste tips for hvordan man best påvirker beslutningsfattere for å få motorsykler alment akseptert ble også diskutert i egne sesjonen under konferansen.

Alle presentasjoner og innlegg vil etter hvert kunne lastes ned fra FEMAs webside.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.