Vest-Agder: Vårmøte i MC-forum

(fra v): Terje Bekker. Kartsen Utsogn, Lasse Moen Søren, Odd Anders Magnussen, Kjell Stangborli, Anne Grete Tofte. Bak kameraet: Odd Terje Døvik(fra v): Terje Bekker. Kartsen Utsogn, Lasse Moen Søren, Odd Anders Magnussen, Kjell Stangborli, Anne Grete Tofte. Bak kameraet: Odd Terje DøvikFra NMCUs fylkessekretær. Odd Terje Døvik, har vi fått følgende rapport fra vårmøtet i MC-forum for Vest-Agder:

Møtet ble avholdt på Kristiansand Trafikkstasjon 15.mars. Fylkeskommunen var som vanlig representert ved Lasse Moen Sørensen, som er rådgiver i fylkets samferdselsavdelingen. Statens Vegvesen stilte med et forsterket lag denne gangen, i det påtroppende TS-koordinator Odd Anders Magnussen møtte sammen med Kjell Stangborli, som straks trer inn i pensjonistenes rekker. Karsten Utsogn, prosjektleder for drift og vedlikehold, deltok også, og orienterte om asfalteringsprogrammet som er planlagt i 2017. Anne Grete Tofte fra plan og forvaltning samt områdeleder Terje Bekker, ansvarlig for føreropplæing og trafikkstasjoner og engasjert motorsyklist, er faste deltagere og sørger for å holde i trådene fra Statens vegvesen sin side. 

I møtet brukte vi my tid på å diskutere og planlegge vårens MC-baserte vegbefaring, som finner sted 30-31 mai. Erfaringene fra forrige sesong viser effekten av å knytte disse befaringene til strekninger der det allerede er planlagt utbedringsarbeider. Tiltakene som ble foreslått på Fv468 mellom Tonstad og Svartevatn gjennomføres i løpet av sommeren, og her skal arbeidene være fullført innen 1. september. Vi planlegger en tur tidlig i september for å studere resultatet. Det er uansett enighet om at vegbefaringene på MC er et nyttig tiltak, uavhengig om det er planlagt arbeider på strekningen. Tiltakene i MC-strategien er nemlig relativt rimelig å gjennomføre, og mye av dette kan derfor tas i rammen av de ordinære vedlikeholdskontraktene. Men da må vegeieren og de utførende entreprenørene ha tilgang på dokumenter som beskriver tiltakene, og det kan vi over tid bidra til ved å arbeide systematisk med kartlegging av viktige MC-veier.  

I møtet kom det også opp en diskusjon omkring bruken av det såkalte "MC-underskiltet" (skilt nr. 807.7.). Fra vegvesenets side ble det framholdt at dette kun skulle brukes i forbindelse med forhold som bare gjelder motorsykkel, og ikke i forbindelse med forhold som f eks i særlig grad gjelder motorsykkel. Siden de fleste farlige forhold selvsagt også kan påvirke andre trafikanter, ikke bare oss, synes det som om bruken av 807.7 etter denne definisjonen blir svært begrenset. Her tror jeg det er behov for en videre avklaring.

Fra NMCUs side orienterte vi blant annet om Full Kontroll-filmen, og viste eksempler på noen av filmsnuttene som nå er tilgjengelige på Youtube. Det er ikke tilsiktet at teksten "Veifeller" på bildet havnet midt over ansiktet til Karsten Utsogn, selv om han som asfaltansvarlig har mye med dette å gjøre!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.