Vil ha omkamp om wirerekkverk

Etatsgruppeleder for NITO i Statens Vegvesen, Siw Tyldum, oppfordrer nå Samferdselsdepartementet til å gjøre om beslutningen om å forby videre bruk av wirerekkverk i Norge. I et oppslag på NITOs webside sier Tyldum at det tas for mye hensyn til MC-førerne i wirerekkverksaken. 

- I Norge fikk vi, av hensyn til bekymrede motorsyklister, for en tid siden forbud mot bruk av denne type rekkverk, sier en oppgitt Siw Tyldum.  

- Ikke så rent lite nedlatende av Tyldum å antyde at landets samferdselspolitiske ledelse ble lurt trill rundt av "bekymrede" motorsyklister, sier nestleder i NMCU, Bent Ording.  

- For oss i NMCU er det nokså oppsiktsvekkende at folk i Statens vegvesen ikke ser ut til å kunne akseptere Samferdselsministerens beslutning. Har NITO medlemmer i vegvesenet problemer med å akseptere at vi lever i et demokrati, spør NMCUs nestleder? 

I oppslaget på NITOs webside påstår Siw Tyldum at vi kunne fått mange ganger så mye midtrekkverk enn tilfellet er nå om vi hadde gjort som svenskene og tillatt bruk av wire. Denne uttalelsen bygger på en feiloppfatning om at det kun er anskaffelseskostnadene som teller når pris på ulike typer rekkverk beregnes. NMCU har hele tiden påstått at man også må ta med vedlikeholdskostnadene i totalregnestykket.

En rykende fersk svensk doktorgradsavhandling slår nå fast at vedlikeholdskostnadene for et wirerekkverk er tre ganger høyere enn for et stålskinnrekkverk! 

NMCU har informert de som stod bak avgjørelsen om å forby videre bruk av wirerekkverk om NITOs noe umusikalske utspill. 

- Det må være litt slitsomt for de politiske myndighetene å stadig bli utfordret på denne saken, avslutter Bent Ording, nestleder i NMCU.

 

Torbjørn kolliderte med et wirerekkverk i Sverige. Les hans forferdelige historie her (752 kb pdf)


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.