Vil ikke ha EU-kontroll for MC og moped

Samferdselsminister Marit Arnstad sier nei til periodisk kjøretøykontroll for MC, moped og lette tilhengereSamferdselsminister Marit Arnstad sier nei til periodisk kjøretøykontroll for MC, moped og lette tilhengereI et brev til det kypriotiske formannskapet i EU sier samferdselsminister Marit Arnstad et klart nei til EU-kommisjonens forslag om å utvide periodisk kjøretøykontroll (PKK) til også å gjelde MC, moped og lette tilhengere. Brevet ble sendt i anledning et Transportministermøte i EU den 29. oktober, der blant annet saken om en harmonisert og strengere periodisk kjøretøykontroll stod på dagsorden.

Marit Arnstads innvendinger føyer seg inn i rekken av innvendinger fra flere av EUs medlemsstater. Det er kjent at både Finland, Sverige, Storbritannia, Nederland, Belgia og Frankrike er mot hele eller deler av Kommisjonens forslag. Protestene er først og fremst basert på en oppfatning om at forslaget fullstendig mangler proporsjonalitet. Den eventuelle trafikksikkerhetseffekten som ville oppnås med det nye PKK regimet står ikke på noen måte i forhold til de massive kostnadene og praktiske ulempene. Dette blir virkelig å ”skyte spurv med kanoner”. 

EU-kommisjonens forslag til ny forordning om harmonisert periodisk kjøretøykontroll vil altså også inkludere motorsykkel, moped, traktorer og lette tilhengere og foreslår en svært tett testfrekvens (4-2-1-1-1-1-1-1-1-1). Kommisjonens begrunnelse for forslaget er at det vil gi store trafikksikkerhetsmessige effekter, og man påstår at hele 8 % av alle MC-ulykker skyldes tekniske feil. FEMA har hele tiden hevdet at det er grunn til å stille store spørsmålstegn ved denne påstanden, som kun er basert på tallmateriale fra det tyske testinstituttet DEKRA, som jo har sterke kommersielle interesser i at PKK ordningen utvides.

Alle uavhengige ulykkesrapporter i Europa viser nemlig at en forsvinnende liten del av ulykker med motorsykkel skyldtes teknisk svikt ved kjøretøyet. Dessuten viser også europeisk ulykkesstatistikk at land med PKK for motorsykkel ikke har bedre ulykkesutvikling enn land uten slik kontroll. Det er for eksempel et faktum at ulykkesutviklingen for motorsykkel i Nederland (uten) og Norge (uten) er bedre enn i Storbritannia (med) og Tyskland (med).

De mange demonstrasjonene rundt om i Europa den 22. september var starten på FEMAs kamp mot Kommisjonens forslag til ny PKK-forordning. Nå fortsetter lobbyjobbingen inn mot Parlamentet og Rådet med full styrke. NMCU sitter i FEMAs aksjonsgruppe mot PKK. 

Her kan du lese Samferdselsministerens brev til det kypriotiske formannskapet i EU 

Her kan du lese pressemelding på Samferdselsdepartementets webside


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.