Vurderer foretaksstraff

Den 10. september i år ble en motorsyklist hardt skadd etter å ha veltet i et akselerasjonsfelt på E6 i Oppland. Årsaken til at han veltet var et centimeter tykt lag med fin strøsand som entreprenøren (Lemminkäinen AS) hadde lagt igjen i forbindelse med en asfaltreparasjon. Nå vurderer Statens vegvesen og politiet å ilegge entreprenøren foretaksstraff.

Les mer i Statens vegvesens etatsavis, Vegen og vi


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.