Alliansen utvides

Den 14. juli fortalte vi om det unike samarbeidet mellom NMCU, NAF/NAF MC, KNA og MCF der vi ønsket å hjelpe norske medier til å presentere et mer nyansert og korrekt bilde i sin dekning av MC-stoff. Nå er Norsk MC- forhandler Forening (NMCF), Trygg Trafikk, Trafikkforum og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) også med!

Spesielt gledelig er det med Trygg Trafikk, for vi har ofte hatt litt ulik tilnærming til trafikksikkerhetsspørsmål. Men nå står hele bransken og alle interessentene sammen. Vi vil opplyse og informere, formane og inspirere.
Det er en risiko med aktiviteten vår, men den kan håndteres, og utviklingen er positiv.

Intervju med Bård M. Johansen-Trygg Trafikk

Unikt samarbeid-Sak 14. juni