NMCU taler din sak der du ikke når frem alene!

–  Vi jobber for minst mulig restriksjoner og størst mulig frihet for motorsyklistene

Elsker du å kjøre motorsykkel? Det er ingen selvfølge at vi får lov til det. Gjennom tidene har det vært mange forsøk på å begrense vår mulighet til å dyrke vår interesse, ja sågar forbud har vært foreslått. Slik er det ennå, at vi enten blir glemt eller at noen aktivt jobber mot oss. Det er derfor motorsyklistene trenger en interesseorganisasjon som NMCU – som taler oss motorsyklisters sak. NMCU – av motorsyklister, for motorsyklister!

NMCU er fast høringsinstans overfor myndighetene i spørsmål som vedrører motorsykkel. Det betyr at vi blir hørt og kan påvirke beslutninger som får konsekvenser for motorsyklistene. Dette er ofte tidkrevende prosesser som krever at vi «biter oss fast». Vi må imidlertid også overvåke og passe på da motorsyklister ofte blir glemt eller at man ikke har forstått at en sak faktisk kan ha konsekvens for motorsyklistene. NMCU er motorsyklistenes vaktbikkje!

NMCU jobber aktivt med trafikksikkerhet i samarbeid med Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Statens veivesen, Vegtilsynet, UP, kjøreskolene og andre trafikkorganisasjoner som for eksempel Trygg Trafikk, NAF, NAF MC, Trafikksikkerhetsforeningen m.fl. Vi jobber for at motorsyklistene skal få adgang til god og rimelig kjøreopplæring og førerutviklingskurs slik at vi kjører sikrere. I Norge har vi verdens beste kjøreopplæring på motorsykkel som vi har vært med på å utvikle. I tillegg adresserer vi myndighetene for det ansvaret de har vedr. veg-infrastruktur som er tilgivende ved evt. ulykker, som f.eks. underskinner på rekkverk, tilgivende sideterreng uten farlige obstruksjoner og veistandard. NMCU er med på å lage samt sikre gjennomføring av «Nasjonal strategi og tiltaksplan for motorsykkel og moped». Vi har oppnådd mye men har langt igjen. NMCU jobber for din sikkerhet!

NMCU med sine medlemmer, er også medlem i den europeiske paraplyorganisasjonen for motorsyklister, Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA). FEMA representerer de enkelte lands interesseorganisasjoner inn mot EU – og som vi vet vil beslutninger for EU ofte få konsekvens for oss i Norge.

De siste sakene har vi jobbet med

 • Kjønnsnøytral kjøreopplæring
  • Kjøreopplæringen for A2 har vært kjønnsdiskriminerende i den forstand at kravet om kubikk og hestekrefter har betinget så store og tunge motorsykler at mange kvinner har hatt utfordringer med å nå ned til bakken med bena, og å håndtere syklene. Forskriften er nå endret med effekt fra 1. november 2020
 • «Korona-millioner» til MC
  • I forbindelse med at det ble bevilget ekstra 600 MNOK «Korona-millioner» til veivedlikehold, påpekte NMCU at noe av dette burde komme motorsyklistene til gode. Det har ført til at man nå bytter ut de farlige wire-rekkverkene («eggdelerne») på E6 nord for Oslo, fra Skedsmo til Kløfta, begge veier.
 • Får tilbake MC-rabatt på ferjer
  • Ved omleggingen til Autopass mistet MC-pendlere rabatten de tidligere fikk ved bruk at verdikort (kort med innskudd). Dette er nå endret slik at man beholder fordelen man hadde fra tidligere.
 • Bruk av ekstra kjørelys på MC
  • Synlighet er viktig for MC-sikkerhet. NMCU har jobbet for at man lovlig skal kunne kjøre med ekstra kjørelys («tåkelys») for synligheten. Det ligger nå et konkret forslag til behandling om endring av kjøretøyforskriften.

Hva har vi oppnådd

Dette mener NMCU – utdrag fra vår politiske plattform

 • MC er et miljøvennlig transportmiddel og er en del av løsningen for lavere utslipp. NMCU jobber for at det må legges bedre til rette for bruk av MC, både trafikalt og avgiftsmessig.
 • MC er en del av løsningen på mobilitetsproblematikken i de store byene. NMCU jobber for at MC skal få adgang til, og å kunne parkere i byene.
 • Det må fokuseres mer på MC-sikker vei og vei-infrastruktur. NMCU jobber i de fylkesvise MC-forum med fokus på dette.
 • Kjøreopplæring og førerprøver på MC må fokusere på trafikksikkerhet. NMCU stiller spørsmål ved pålagte øvelser som vi mener ikke tjener hensikten og som er fordyrende for kandidatene.

Som medlem i NMCU får du en rekke medlemsfordeler

 • Gunstig forsikring av din MC og andre forsikrede objekter hos Tryg Forsikring
 • Rabatt hos DFDS Seaways
 • Rabatt på drivstoff m.m. med Esso Master Card
 • Rabatt på reiser med JoyRides
 • Rabatt på formstøpte øreplugger hos HEARSAFE
 • Rabatt på en rekke tjenester
 • Rabatt på hotellovernatting og Camping

 Medlemsfordeler

                                    BLI MEDLEM