Å kjøre sikkert på MC er en sammensatt øvelse som krever opplæring, gjenoppfriskning av kunnskap og bevisst øving. Det er mange ulike operasjoner man må kunne beherske i tillegg til bred forståelse av samspillet i trafikken.

Vi har i Norge veldig lav ulykkesrisiko på MC, men de ulykkestypene vi har er gjerne gjengangere. Mange av de alvorlige motorsykkelulykkene skjer f.eks. i sving.
I filmen linket nedenfor beskriver Tore Johannessen fart i forhold til forsvinningspunkt, som er en nyttig påminnelse for erfarne og god opplæring for nye motorsyklister.

Forsvinningspunkt

NMCU’s film Full Kontroll beskriver grunnleggende kjøreteknikk over 27 kapitler. Ta en titt for gjenoppfriskning, inspirasjon og trening.

Full Kontroll – The Movie