Mandag og tirsdag denne uken har NMCU deltatt på Den nasjonale Vegsikringskonferansen som arrangeres av TSF Trafikksikkerhetsforeningen.

Konferansen ble formelt åpnet av Samferdselsminister Knut Arild Hareide i opptak. Programmet besto av foredragsholdere fra bl.a. vegeierne; Statens vegvesen, Nye Veier AS, og en fylkeskommune (Innlandet). I tillegg var det også innlegg fra Vegtilsynet, Statens havarikommisjon, fra forsikring og konsulentbransjen.

En konferanse som dette favner bredt og Nullvisjonen ble trukket frem av flere som en  overordnet visjon for sitt arbeid. Motorsykkel var ikke et av hovedtemaene for konferansen, men det er interessant og gledelig å merke seg at det fremover spesifikt skal iverksettes tiltak på veg for myke trafikanter, herunder motorsyklister, samt at det er generell fokus på sideterreng. Dette er saker som NMCU har fremmet i mange år og det er viktig at det står høyt på agendaen fremover. Bruk og vedlikehold av rekkverk var et tema flere av foredragsholdere hadde, og NMCU vil følge opp dette videre med tanke på å få på plass underskinner på flere strekninger.