Sikkerhetsdialogen i MC-miljøet er uhyre viktig i MC-sikkerhetsarbeidet, og prosjekter av typen Full Kontroll har betydd mye for å gjøre denne sikkerhetsdialogen bedre. Full Kontroll på papir er imidlertid i ferd med å gå litt ut på dato og NMCU vil derfor prøve få filmet hele boka (!) Vi snakker her om kjappe små videosnutter med voice-over og forklarende grafikk, som via apps skal gjøres tilgjengelig på alle typer SMART-telefoner.

Filmene behøver selvfølgelig ikke være like dramatiske som denne, der en MC-fører har gått overende på grunn av grus i sving
Filmene behøver selvfølgelig ikke være like dramatiske som denne, der en MC-fører har gått overende på grunn av grus i sving

Prosjektgruppe:

Den samme prosjektgruppa som laget Full Kontroll boka er nå i gang med å definere hva som er mulig og ønskelig å filme, hvordan det kan gjøres, hvor, med hvem og når. Med andre ord lage en «dreiebok» som skal være styrende for produksjonsselskapet.

Situasjoner i trafikken:

I den forbindelse har NMCU et ønske om å få bruke noen av motorsyklistenes egne actionkamera filmer fra farlige situasjoner i trafikken. Vi tenker for eksempel på situasjoner som grus eller diesel i vegbanen, biler som ikke overholder vikeplikten, dyr i vegen og for de som er ordentlig modige; filmer av egne førerfeil. Vi vil også gjerne ha filmer av positive situasjoner, for eksempel der biler gir deg plass når du kjører mellom bilrekker i morgentrafikken.

Om du har slike filmer, og er villig til å dele dem med NMCU, kan du først sende en epost til morten@nmcu.org, så vil du få tilsendt en Dropbox-adresse der du kan laste opp filmen. Vi må dessverre be deg om selv å hente ut den aktuelle situasjonen og lagre den som en egen fil. Det vil nemlig være helt umulig oppgave for prosjektgruppa å lete gjennom timelange filmer på ufattelig mange gigabyte.

Om du hjelper NMCU med dette kan vi dessverre ikke love deg annet enn at du blir kreditert i det ferdige produktet. På forhånd takk for hjelpen!