Adresseendring

Husk å endre adressen din når du flytter!

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert. Uten riktig adresse kommer f.eks. MC-bladet i retur til NMCU-kontoret, i stedet for til postkassen din hvor det hører hjemme.