Adresseendring

Husk å endre adressen din når du flytter!

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert. Uten riktig adresse til medlemmene, kommer f.eks. MC-bladet og Treffkalender'n i retur til NMCU-kontoret, i stedet for til postkassen din hvor de hører hjemme.