Vil du annonsere i MC Bladet? Se her for våre priser

Ønsker du å annonsere i MC Bladet?

MC bladet er åpent for annonsering og har konkurransedyktige priser. De som ønsker å annonsere bes ta kontakt i så god tid som mulig slik at vi kan få annonsen med i den utgivelsen som passer best. Til NMCU registrerte klubber har vi egne prisoppsett, ta kontakt.

Eksempel på størrelse og pris:

  • Hel side 18,6 x 27,3 (Pris, kr. 5700,- (Spesialpris gis ved fem påfølgende utgivelser)
  • Hel side utfallende 21,3 x 29,7 pluss 3mm marg
  • Liggende halvside 18,6 x 13,7   (Pris, kr. 3700,-)
    Kvart, stående 9,2 x 13,2

Kontakt:Bjørn M Magnussen / 908 37 374 /  mc-bladet@nmcu.org