Årsmøte 2021

NMCUs sentralstyre tok som kjent beslutningen å utsette årsmøtet som skulle gått av stabelen 13. februar. Bakgrunnen for utsettelsen er den pågående pandemien, og de ulike smitteverntiltakene som gjelder i den sammenheng.

I  sentralstyrets vedtak het det blant annet:

– Alle årsmøtedokumenter, inklusive årsberetning, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig for medlemmene iht opprinnelig oppsatt dato.

Årsmøtepapirer finner du under Min Side og “knappen” MC blad.

Logg på for årsmøtepapirer                                   Årsmøtet utsatt-Link