Årsmøte med stort engasjement

NMCUs årsmøte gikk av stabelen lørdag 15. februar. 81 medlemmer hadde funnet veien til Gardermoen, og det var en engasjert forsamling som i tur og orden behandlet årsberetning, regnskap, vedtektsendringer og budsjett.

Engasjement
Årsmøtet var preget av stort engasjement og gode diskusjoner, og ordstyrer og referenter hadde hendene fulle med å holde det hele under kontroll. Noe alle forøvrig var enige om at de lyktes veldig godt med!

Odd Terje Døvik fra Søgne ble gjenvalgt som leder av sentralstyret, og fikk med seg et sterkt team bestående av Siv Kristoffersen fra Tønsberg (nestleder), Kjersti Løge fra Molde, Bente-Irene Finseth fra Ranheim og Kjell-Einar Ofstad fra Langhus. I tillegg ble Edvin Mansæterbak fra Moss og Iris Alm Faleide fra Oslo valgt som vararepresentanter til styret. Styremedlem Tor-Atle Hansen fra Bøverbu var ikke på valg i år.

Ønskeliste
Sentralstyret og sekretariatet ble utfordret på mange saker, og forlot årsmøtet med en lang ønskeliste for det videre arbeidet. NMCU sentralt er aktive på mange ulike hold, ikke minst i forhold til politiske miljøerog embetsverket.  På regional- og lokalplan gjøres det en formidabel innsats fra de tillitsvalgtes side, og årsmøtet tok seg derfor god til å behandle både den poilitiske plattformen og virksomhetsplanen for 2020

Pål Anders
Etter at den formelle delen av årsmøtet var over fikk forsamlingen glede seg over en time med Pål Anders Ullevålseter, som i kjent stil, og med mye humor og selvironi, fortalte om sine bedrifter både med og uten MC.