Årsmøtet er 13. februar 2021

NMCUs årsmøte 2021 avholdes etter alle solemerker også denne gangen på Gardermoen. Men med bakgrunn i dagens Covid19-situasjon vet vi ikke om vårt vanlige møtested (Scandic Hotel Gardermoen) vil være tilgjengelig, eller om vi må være et annet sted. Eller om det i det hele tatt blir mulig å få til et fysisk møte.

Registrering skjer fra kl. 13:00. Selve årsmøtet begynner kl. 13:30. Alle NMCU-medlemmer er hjertelig velkommen. Hvis omstendighetene tillater blir det årsmøtemiddag på kvelden. Husk å krysse av for middag når du melder deg på dersom du ønsker å delta på denne.

Forhåndspåmelding – EKSTRA VIKTIG I ÅR
Smittevernreglene krever at vi har full kontroll på alle som deltar.
Elektronisk påmeldingsskjema er lagt ut på NMCUs hjemmeside, www.nmcu.org
under fanen «Om oss».

Gå til påmelding

Det er også mulig å bruke påmeldingsslippen på årsmøteinnkallingen i MC-bladet, ringe NMCU-kontoret på tlf. 908 37 374 eller sende en
e-post til nmcu@nmcu.org

Frister
Saker: Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være oss i hende innen 15. januar.
Påmelding: Frist for påmelding er lørdag 6. februar kl. 13.30
Årsmøtemiddag: Frist for påmelding er lørdag 6. februar kl. 13.30

Oppdateringer og eventuelle endringer i møtested, opplegg med mer vil bli kunngjort på www.nmcu.org

Gå til Innkalling som pdf