I januar leverte NMCU et forslag til Vegdirektoratet om å kunne avregistrere kjøretøyet på nett, slik det er mulig å gjøre i Sverige.

I MC-Bladet nr.1 2018 skrev vi at det er penger å spare dersom du avregistrerer  kjøretøyet i månedene sykkelen står vinterlagret. Det er fullt mulig å levere inn skiltene til nærmeste trafikkstasjon og hente dem igjen før det er gått seks måneder, uten å betale noe gebyr. Med en nettbasert løsning vil dette bli enklere.

NMCU har fått et foreløpig svar fra Vegdirektoratet om at denne saken er under utredning og har høy prioritet. Utredningsfasen er nå avsluttet og første utkast av ordningen vil være ferdig i august.

Vegdirektoratet forteller i sitt svar at dette er en stor omlegging det jobbes med nye rutiner og systemer. Det jobbes også med å lage nye rammer for sanksjoner og kontroll.

Forsikring

Trolig vil reglene for forsikring bli lik den vi har i dag. Det vil si at når kjøretøyet er avregistrert opphører ansvarsforsikringen. Selv om MC-en din er avregistrert er det mulig å opprettholde brann og tyveriforsikring.

Per i dag er det mulig å spare cirka 800 kroner på å avregistrere kjøretøyet i vinterhalvåret.

Her kan du lese mer om avregistrering av kjøretøy