Befaring i Innlandet

Etter bestilling fra Innlandet MC forum er det gjennomført en trafikksikkerhetsinspeksjon av deler av fylkesveg 255 fra Skåbu til Vinstra. Inspeksjonen er en temainspeksjon med motorsykkel trafikk som tema.

Mc-forum ble etablert på grunn av den alvorlige ulykkessituasjonen hvor mange motorsykler involvert. Forumet er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Tidligere var forumet drevet i Statens vegvesen regi, men etter opphør av sams vegadministrasjon har Vegdirektoratet bestemt at fylkeskommunene skal ha administrasjonen. Dette er gjennomført i Innlandet Fylke.

Forumet består i dag av Norsk Motorcykkel Union, Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og Innlandet fylkeskommune.

Les mer