Mange av underskinnene som er montert langs fylkesvei 285 er ødelagt eller fjernet.

Fylkessekretær i NMCU Buskerud Erik Eriksson var i august på befaring på strekningen mellom Sollihøgda og avkjøringen til Sylling, og ble sjokkert over hvilken tilstand underskinnene var i. Veistrekningen fikk i 2012 montert underskinner på flere steder, men mange av disse er nå ødelagt eller fjernet. Mange av skinnene er ute av stilling, eller i så dårlig forfatning at de ikke lenger oppfyller hensikten.

Strekningen har tidligere hatt MC-ulykker med dødelig utfall.

– Flere av disse underskinnene var skadet da MC-forum var på befaring to år siden, og det er jo trist at disse ennå ikke er reparert, sier Eriksson.

Eriksson er oppgitt over det manglende vedlikeholdet viser til erfaringer fra Vestfold og Telemark hvor underskinnene har stått i flere år uten å ta skade av vintervedlikehold. At skinnene er ødelagt -og i flere tilfeller fjernet- reagerer han sterkt på.

NMCU har i dag vært i kontakt med Statens vegvesen, avdeling Buskerud. De opplyser at årsaken er press fra snø baksiden på av skinnene. Slik har skinnene blitt offer for brøyteplogen.

Skinnene som har blitt skadet av brøytebilen er derfor fjernet. SVV sier videre at de har sett på bedre løsninger, og innhentet erfaringer fra andre fylker. De har også spurt produsenten om de kan skaffe til veie sterkere skinner.

De vil også justere avstanden mellom stolpene fra fire meter til to meter. Vegvesenet sier strekningen har spesielle utfordringer med smal vei og smalt sideterreng. Veidekke, som har driftsansvaret for strekningen, har bestilt nye skinner og vil montere disse fortløpende.

Statens vegvesen beklager den lange tiden som har gått uten at forholdene har blitt utbedret.